Ръкописи


Granta България приема непоръчани ръкописи.
Всеки брой на списанието е тематичен, но темата не цели да ограничава, а напротив – да провокира въображението на автори и читатели. Целим обща физиономия, рамка, дух на всеки отделен брой, така че винаги да е различен от предишния.
Интересуваме се главно от художествена проза, мемоари и репортажи, като във всичко ни вълнува оригиналното и необичайното. Публикуваме и ограничено количество поезия.
Не публикуваме академични статии или непоръчани рецензии на книги.
Приемаме единствено непубликувани материали. Публикацията в интернет също е публикация. Не приемаме текстове, публикувани преди това под каквато и да е форма.
Нямаме ограничения за максимален или минимален брой думи; но в общия случай бихме очаквали текстове с дължина между 3000 и 6000 думи (това, разбира се, не важи за стихотворенията).

Моля, не изпращайте наведнъж повече от един прозаичен текст или повече от три стихотворения. Ако желаете, можете да приложите илюстрации към своя ръкопис.
Приемат се само ръкописи, изпратени по електронната поща. Отговорите на редакцията се изпращат по същия начин.
Моля, придружете ръкописа си с кратка биографична бележка, като посочите предишни публикации, ако имате такива.

Можете да изпратите ръкопис специално за публикация на уебсайта (в секцията Granta Online). От своя страна, редакцията може да избере за уебсайта ръкопис, изпратен за публикация в хартиеното списание.
Моля, не изпращайте ръкописи на цели книги.
Имайте предвид, че не можем да рецензираме ръкописи. Не всеки текст е подходящ за Granta България, дори ако е добре написан.
Ще се постараем да ви отговорим в рамките на един месец.
Изпращайте своите ръкописи на 
valeria@granta.bg
~