rent-a-car
Най-доброто място за Вашите публикации!

Застраховка КАСКО: какво е и как работи

застраховка каско

С една кола може да се случи всичко: някакво пътно-транспортно произшествие, може да се случи някой да я одраска на паркинг или пък бъде откраднато нещо, антена, огледало и т.н, различни случки могат да се случат. Ако обаче Вие имате доброволна застраховка КАСКО, тогава застрахователната компания, където сте застраховали Вашия автомобил ще възстанови разходите за ремонт в този случай.

Какво се нарича застраховка КАСКО

Това е застрахователна полица за доброволно автомобилно застраховане. Тази застраховка застрахова автомобила и покрива загубите от щетите му, така че собственикът на автомобила не трябва да плаща за ремонт от собствения си джоб.

Това е основната разлика между застраховката Каско и задължителната автомобилна застраховка Гражданска отговорност, която застрахова отговорността на собственика на автомобила и обезщетява само страната, пострадала по време на произшествие.

Каква е разликата между КАСКО и ГО

Представете си ситуация: собственик на кола наруши правилата за движение и се блъсна в друга кола. Той е отговорен за инцидента.

Той има две политики: ГО и Каско.

Политиката OGPO защитава отговорността на собственика на автомобила към пострадалите при произшествие. Следователно застрахователната компания по тази полица ще изплати обезщетение само на собственика на засегнатия автомобил.

Полицата КАСКО защитава самия автомобил. Следователно застрахователната компания в този случай ще изплати обезщетение на собственика на автомобила, който е закупил застраховката. Дори въпреки факта, че той стана виновникът за инцидента и всъщност той разби колата си.

Каква е разликата между Каско и Гражданска отговорност

Какви загуби се компенсират от застрахователната полица Каско

Обикновено застрахователните компании изплащат обезщетения за следните видове рискове: щети от злополуки, природни бедствия или аварии в отоплителни, канализационни и водопроводни системи, кражба, пожар, кражба на части и пълно унищожаване на автомобила.

Дори в условията на застраховката можете да намерите клаузата “незаконни действия на трети лица”. Това означава, че ако някой друг остави вдлъбнатина върху колата, одраска я или счупи прозорец, застрахователната компания ще компенсира щетите.

Застраховка КАСКО: какво е и как работи
Scroll to top