rent-a-car
Най-доброто място за Вашите публикации!

Какви фази има едно клинично проучване

клинично проучване

Какво представляват фазите на клиничното проучване

Клиничните изпитвания, тестващи нови лечения, са разделени на различни етапи, наречени фази на клинично проучване. Изпитванията в най-ранната фаза могат да разгледат дали дадено лекарство е безопасно или какви странични ефекти причинява. Изпитванията на по-късна фаза имат за цел да проверят дали новото лечение е по-добро от съществуващите лечения.

Има 3 основни фази на клиничните изпитвания – фази от 1 до 3. Изпитванията от фаза 1 са най-ранните фазови изпитвания, а фаза 3 са по-късните фазови изпитвания.  Някои изпитвания са рандомизирани. Това означава, че хората, които участват, се поставят в една от групите за лечение на случаен принцип. Това означава, че резултатите са по-надеждни.

Фази на клинично проучване, когато клиничните изследвания се използват за оценка на лекарства и устройства

Клиничните проучвания са вид клинично изследване, предназначено да оцени и тества нови интервенции като психотерапия или лекарства. Клиничните проучвания често се провеждат в четири фази. Опитите във всяка фаза имат различна цел и помагат на учените да отговорят на различни въпроси.

Фаза I изпитания

Изследователите тестват експериментално лекарство или лечение в малка група хора за първи път. Изследователите оценяват безопасността на лечението, определят безопасен диапазон на дозиране и идентифицират страничните ефекти.

Фаза II опити

Експерименталното лекарство или лечение се дава на по-голяма група хора, за да се види дали е ефективно и да се оцени допълнително неговата безопасност.

Фаза III опити

Експерименталното изследвано лекарство или лечение се дава на големи групи хора. Изследователите потвърждават неговата ефективност, наблюдават страничните ефекти, сравняват го с често използвани лечения и събират информация, която ще позволи безопасното използване на експерименталното лекарство или лечение.

Фаза IV опити

Постмаркетинговите проучвания, които се провеждат след като лечението е одобрено за употреба от FDA, предоставят допълнителна информация, включително рисковете, ползите и най-добрата употреба на лечението или лекарството.

Примери за други видове клинични проучвания

Много хора вярват, че всички клинични проучвания включват тестване на нови лекарства или устройства. Това обаче не е вярно. Някои проучвания не включват тестване на лекарства и може да не е необходимо да се променят редовните лекарства на дадено лице.

Необходими са и здрави доброволци, за да могат изследователите да сравняват своите резултати с резултатите на хора с изследваното заболяване. Някои примери за други видове изследвания включват следното:

  • Дългосрочно проучване, което включва психологически тестове или сканиране на мозъка
  • Генетично изследване, което включва кръвни изследвания, но без промени в лекарствата
  • Проучване на семейната история, което включва разговор с членове на семейството, за да научите за медицинските нужди и история на хората.

Използват се различни видове клинични изследвания в зависимост от това какво изучават

Какви фази има едно клинично проучване
Scroll to top