rent-a-car
Най-доброто място за Вашите публикации!

Принцип на работа и дизайн на септичната яма

септичната яма

Дълго време не е била намерена добра алтернатива на централната канализационна система, освен на септичната яма, което причини много неудобства.

Ситуацията обаче се промени значително, когато на пазара се появили първите септични ями – устройства, предназначени за събиране и филтриране на отпадъчни води.

Днес много жители на селски къщи, благодарение на тези уникални устройства, са решили проблема с изхвърлянето на отпадъчни води, от които на първо място страда околната среда.

Принципът на работа на септичните ями заслужава да се спрем по-подробно на този въпрос.

Устройство и общ принцип на действие на септичните ями

Модерната септична яма е неразделна част от местната канализационна система, устройство, което осигурява изхвърляне на отпадъчни води, които в повечето случаи могат да се използват повторно за напояване и други цели. Те са представени в голямо разнообразие от видове, докато повечето от моделите имат подобна структура, а принципът на работа на септичната яма за частен дом не се различава.

По същество това е запечатан контейнер, състоящ се от една или повече камери, разделени от прегради.

Има няколко основни елемента от вътрешната структура на септичните ями:

  • контейнери за утаяване на течности от различни материали;
  • два тръбопровода – на входа и изхода на устройството;
  • ревизионни кладенци, люкове и други поддържащи елементи;
  • вентилационна система и без приток на чист въздух не могат да съществуват микроорганизми. Участващи в процеса на пречистване на отпадъчни води.

Течността навлиза в първата камера на септичната яма през дренажната тръба и тече между отделенията през преливните тръби. Всяко отделение има собствено предназначение, а на изхода имаме пречистена вода. Като степента на пречистване зависи пряко от избрания модел септична яма и нейните характеристики.

Въпреки разликата в дизайна, принципът на работа на всеки регенератор се основава на гравитационно утаяване на течността. Последвано от нейното филтриране и пречистване.

Нека разгледаме основните етапи на почистване с помощта на септична яма.

Принцип на работа и дизайн на септичната яма
Scroll to top